ПРОЕКТ

За Проекта

Проект: BG16RFOP002-2.089-2420 – “Подрекпа за малки предприятия с оборот над 500 00 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” 
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Помоща се предоставя по Оперативна програма ,,Иновации и конкуренттоспособност” , чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Бенефициент: КАР-ТРАНС ГД ООД

Обща стойност: 50 000 лева, от които 42 500 лв.
европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 09/12/2021 г.
Край: 09/03/2022 г.

За нас